Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam
Trang chủ » Thành viên câu lạc bộ

Thành viên câu lạc bộ

STT Thành viên Vai trò
1 Công ty An ninh mạng Viettel Thành viên sáng lập
2 Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar Thành viên sáng lập
3 Công ty Cổ phần BKAV Thành viên sáng lập
4 Công ty CPCN An ninh không gian mạng Việt nam (VNCS) Thành viên sáng lập
5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT Thành viên sáng lập
6 Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm và Hỗ trợ Công Nghệ (MISOFT) Thành viên sáng lập
7 Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC Thành viên sáng lập
8 Trung tâm an ninh mạng FPT – FIS Thành viên sáng lập