Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam
Trang chủ » Tài liệu » Quyết định thành lập Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam

Quyết định thành lập Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam

Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam là tổ chức chuyên môn trực thuộc VNISA – Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam.

Tệp đính kèm: QD-Thanh-lap-CLB.pdf