Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam

Tăng cường chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên internet

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng.Cụ thể, theo Chỉ thị số 04/CT-BTTTT, thời...

Uncategorised

Trang chủ » Uncategorised