Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam

Pentest là gì? Tại sao phải cần Pentest tổng thể?

Hiện nay, hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đều có cho mình một Website để thông tin và buôn bán sản phẩm – dịch vụ đến khách hàng. Mỗi Website dù nhỏ dù to luôn tồn tại những điểm yếu bảo mật nghiêm trọng mà...

Diễn tập phòng chống mã độc đào tiền ảo quy mô lớn nhất tại Việt Nam

Diễn tập an toàn thông tin mạng với chủ đề “Điều tra, xử lý và phòng chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm” diễn ra từ 9 – 10/5 thu hút 150 đội tham gia trực tuyến trên toàn quốc. Đây là cuộc diễn tập...

Cảnh giác khi vay trực tuyến, coi chừng mất thông tin

Thời gian gần đây, thị trường Việt Nam ghi nhận sự phát triển nhanh chóng và bùng phát của các mô hình cho vay trực tuyến, trong đó, có một số mô hình cho vay trên cơ sở kết hợp giữa công ty tư vấn và công ty...

Tin tức

Trang chủ » Tin tức

Pentest là gì? Tại sao phải cần Pentest tổng thể?

Hiện nay, hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đều có cho mình một Website để thông tin và buôn bán sản phẩm – dịch vụ đến khách hàng. Mỗi Website dù nhỏ dù to luôn tồn tại những điểm yếu bảo mật nghiêm trọng mà tin tặc có...

Cảnh giác khi vay trực tuyến, coi chừng mất thông tin

Thời gian gần đây, thị trường Việt Nam ghi nhận sự phát triển nhanh chóng và bùng phát của các mô hình cho vay trực tuyến, trong đó, có một số mô hình cho vay trên cơ sở kết hợp giữa công ty tư vấn và công ty dịch vụ...