Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam

Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam là tổ chức chuyên môn trực thuộc VNISA – Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam. Tệp đính kèm: QD-Ban-hanh-Quy-che-CLB-2019.pdf Tệp đính...

Quyết định công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam

Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam là tổ chức chuyên môn trực thuộc VNISA – Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam.

Tệp đính kèm: QD-Cong-nhan-Ban-chu-nhiem-VSAC.pdf

Quyết định thành lập Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam

Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam là tổ chức chuyên môn trực thuộc VNISA – Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam.

Tệp đính kèm: QD-Thanh-lap-CLB.pdf

Tài liệu

Trang chủ » Tài liệu